Sabtu, 05 Maret 2011

artikel jawa

Sugeng rawuh para wikiwan saha wikiwati! Warung kopi puniki arupi satunggiling forum wonten pundi panjenengan sedaya saged maringi komentar punapa kémawon, saran utawi uneg-uneg. Kanggé masalah ingkang langkung njlimet panjenengan saged ugi langsung ngubungi para pengurus Wikipedia. Menawi panjenengan maringi komentar, sampun kesupèn ngetik ~~~~, kaping sekawan tandha ombak (tilde), supados jatidhiri panjenengan kaliyan tanggal panyeratan saged katingal. Matur nuwun.
Artikel jawa

artikel jawa